You are here: Home » สามก๊กประวัติศาสตร์ » สามก๊กประวัติศาสตร์ ปี 183 AD

สามก๊กประวัติศาสตร์ ปี 183 AD

ปีกวงเหอที่ 6  183 AD
10 กุมภาพันธ์ 183 – 30 มกราคม 184

โจรโพกผ้าเหลือง

ในฤดูใบไม้ผลิ  วันที่ 30 พฤษภาคม เดือนที่สาม  มีประกาศนิรโทษกรรมจากราชสำนัก

ในหน้าร้อนปีนั้นเกิดความแห้งแล้งใหญ่

นางบู๊ยงกุ๋นมารดาของฮองเฮาได้รับแต่งตั้งเป็นท่านหญิงแห่งงอเอี๋ยง

ในฤดูใบไม้ร่วง แม่น้ำเหลืองเอ่อล้นฝั่งในกิมเสียทำให้เกิดน้ำท่วมไปกว่ายี่สิบลี้

มีพายุหิมะในแทบภูเขาเมืองหวูหยวน

ก่อน หน้านั้น เตียวก๊กแห่งกิลกกุ๋นได้ทำการสักการะบูชาฮ่องเต้เหลืองและเล่าจื้อ  เตียวก๊กได้เผยแพร่ความรู้  ถึงเวทมนตร์และความชั่วร้ายต่าง ๆ  เขาเรียกคำสอนของเขาว่า “วิถีแห่งความสงบสุขที่ยิ่งใหญ่”   เตียวก๊กใช้น้ำมนต์รักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้าน  เขาให้คนเจ็บป่วยทั้งหลายคุกเข่าและสารภาพความผิด    มีชาวบ้านบางคนที่หายจากโรคร้าย  ทำให้คนทั่วไปต่างพากันบูชาและเชื่อในคำสอนของเขา

เตียวก๊กส่งบรรดา สานุศิษย์ออกไปทั่วแผ่นดิน  และสามารถชักจูงชาวบ้านในแปดมณฑล (เฉงจิ๋ว อิวจิ๋ว ชีจิ๋ว กิจิ๋ว เกงจิ๋ว ยังจิ๋ว กุนจิ๋ว และ อิจิ๋ว) ให้มาหลงเชื่อในคำสอนของเขา  มีชาวบ้านบางคนที่ขายทรัพย์สินทุกอย่าง  ละทิ้งบ้านออกติดตามเขา   บรรดาสาวกต่างปิดกั้นเส้นทางสัญจร    มีชาวบ้านหลายคนที่เจ็บป่วยและต้องการมาให้เขารักษา  แต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวเตียวก๊กได้  ต้องล้มตายไปเป็นจำนวนหลายหมื่นคน   เหล่าขุนนางของหัวเมืองและตำบลต่าง ๆ ล้วนไม่เข้าใจสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น  พวกเขารายงานเพียงว่า  เตียวก๊กได้ทำการสั่งสอนผู้คนด้วยคำสอนอย่างดี  ทำให้ผู้คนมากมายหันไปนับถือเตียวก๊กมากขึ้น

แม่ทัพใหญ่ (ไท่เว่ย)เอียวซีซึ่งตอนนั้นยังมีตำแหน่งเป็นซือถู  ได้ส่งสารถึงราชสำนักว่า “เตียวก๊กนั้น ได้ทำการหลอกลวงและหาประโยชน์จากชาวบ้าน   เมื่อการนิรโทษกรรมได้อนุมัติแล้ว  ไม่เพียงแต่เขาจะไม่สำนึกเสียใจ  แต่ยังแผ่อิทธิพลขึ้นไปอีก  ถ้ามีคำสั่งไปยังมณฑลและหัวเมืองต่าง ๆ ให้จับกุมและลงโทษเตียวก๊ก  ข้ากลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายและนำไปสู่ภัยพิบัติ  สิ่งแรกที่ควรทำ  คือการออกคำสั่งอยากเข้มงวดแก่ผู้ตรวจการมณฑลและบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลาย  ให้พวกเขาหยุดการเดินทางของเหล่าสาวกที่เผยแพร่คำสอนของเตียวก๊ก   และส่งตัวพวกเขากลับภูมิลำเนาเดิม  วิธีนี้จะทำให้เราสามารถแบ่งแยกกลุ่มของพวกเขา  แล้วเราค่อยลงโทษบรรดาหัวหน้า แล้วทุกอย่างก็จะกลับสู่ความสงบอย่างไม่มีปัญหา”

แต่แล้วในเวลานั้น  เอียวซีได้ถูกปลดออกจากตำแหน่ง  และสถานการณ์เช่นนี้ก็ดำเนินต่อไป

เล่าโต๋ (เล่าเต๋า) ขุนนางเสมียนอาวุโสในสังกัดซือถู  ได้ส่งสารอีกฉบับถึง

เขาย้ำถึงคำแนะนำของเอียวซีและเสริมว่า “แผนร้ายของเตียวก๊กนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ   ทั่วทั้งแผ่นดินเต็มไปด้วยข่าวลือต่าง ๆ นา ๆ และมีการอ้างว่าเตียวก๊กและเหล่าสาวกของเขาได้ผ่านเข้ามาในเมืองหลวงและส่ง สายเข้าไปในราชสำนักแล้ว  พวกเขาแพร่ข่าวลือเร็วเหมือนนกบิน  และยังมีจิตใจที่ชั่วร้ายเหมือนสัตว์ป่า  พวกเขาวางแผนก่อการพร้อมกัน  เหล่ามณฑลและหัวเมืองต่าง ๆ ได้พายื่นฎีกาลับ ๆ และแลกเปลี่ยนสารลับของพวกเขาดูกัน  แต่พวกเขาไม่กล้าจะพูดสิ่งใดในที่สาธารณะ  ฝ่าบาทควรจะมีพระราชโองการที่ชัดเจน  ประกาศให้จับกุมตัวเตียวก๊กและเหล่าผู้สนับสนุน  และสัญญาจะมอบที่ดินหลวงให้เป็นรางวัลแก่ผู้ที่จับตัวเขาได้   ถ้ามีผู้ใดกล้าขัดขวางรับสั่ง  ผู้นั้นจะได้รับโทษเช่นเดียวกับเตียวก๊ก”

แต่ ฮ่องเต้ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้จริงจังนัก  และในเวลานั้น ได้มีราชโองการ มอบหมายให้ เล่าโต๋ เขียน ชุนชิวเตียวลี้ (Chunqiu Tiaoli) ซึ่งจะอธิบายและบรรยายเหตุการณ์ในตำราหลินจิง หรือประวัติศาสตร์ชุนชิว

แล้ว เตียวก๊กก็ได้แบ่งสาวกของเขาออกเป็นสามสิบหกหน่วย  แต่ละหน่วยนั้นมีจำนวนคนเท่ากับกองทัพในสังกัดแม่ทัพของทางการ  หน่วยที่ใหญ่ที่สุดมีคนมากกว่าหนึ่งหมื่นคน  หน่วยเล็ก ๆ นั้นมีคนจำนวนหกถึงเจ็ดพันคน  และมีสาวกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยคอยควบคุม  พวกเขาแพร่ข่าวลือไปทั่วว่า  “ฟ้าครามสิ้นสุดแล้ว  และสวรรค์สีเหลืองจะเข้ามาแทนที่  เมื่อปีแห่งเจียซิ มาถึง  โชคดีใหญ่หลวงก็จะมา”   พวกเขาใช้ผงชอล์กเขียนตัวอักษรเจียซิ ที่กำแพงและประตูเมืองหลวง  ที่ทำการของมณฑลและหัวเมืองต่าง ๆ

ม้า อ้วนยี่ผู้นำหน่วยที่ใหญ่ที่สุด   ได้รวบรวมผู้คนหลายหมื่นคนในมณฑลเกงจิ๋วและเอียงจิ๋ว   พวกเขานัดวันที่จะก่อการในเมืองเงียบกุ๋น   ม้าอ้วนยี่ได้เดินทางเข้าออกเมืองหลวงหลายต่อหลายครั้ง  เขาได้รับการสนับสนุนจาก  ขันทีอย่างฮองสีและเคาฮอง  พวกเขาตกลงว่า  วันที่ห้าเดือนสาม (3 เมษายน 184)  พวกเขาจะก่อการจากภายในและภายนอกพร้อม ๆ กัน

************************
คำว่าเจียซิ นั้นเขียนด้วยตัวอักษรแรกในสิบตัวของคำว่าสวรรค์  ผสมด้วยตัวแรกของสิบสองตัว ของคำว่าแผ่นดิน  แทนความหมายถึงตำแหน่งแรก  ซึ่งถูกใช้ในปฏิทินของจีน
หมายถึงเจียซิ จะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่

ใน ทฤษฎีอำนาจทั้งห้า (อู๋ซิง)  สีเหลืองแทนความหมายถึง ดิน ซึ่งจะสืบทอดต่อจากไฟ เป็นความหมายว่าราชวงศ์ฮั่นถึงจุดสิ้นสุดแล้ว แม้ว่าฟ้าครามจะไม่ได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สีใด ๆ ในราชวงศ์ฮั่น   แต่สวรรค์เหลือง (ฟ้าเหลือง)ก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งอนาคต  และยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงฮ่องเต้เหลืองหรือฮวงเหลาเดตี้หรือเล่าจื้อ ซึ่งเป็นคนสำคัญในหลักคำสอนของเตียวก๊ก

Comments

comments

kazama หรือบางคนอาจจะเรียกว่า ซุนเซ็ก ตามชื่อที่ตั้งในเว็บบอร์ดสามก๊กเมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากซุนเซ็กเป็นบุคคลในสามก๊กที่ประทับใจมากที่สุด จากอ่านสามก๊กฉบับพระยาคลัง(หน) ครั้งแรก แทนที่จะชอบคนในก๊กเล่าปี่อย่าง กวนอู เตียวหุย จูล่งหรือขงเบ้ง ผมกลับชอบ ซุนเซ็ก ทำให้หลงรักในง่อก๊ก และเมื่อได้อ่านสามก๊กของ Dr. Rafe de Crespigny ก็ได้เปลี่ยนมุมมองสามก๊กของผมไปตั้งแต่นั้นมา...